Na základě dialogu mezi rodiči školních dětí v rámci diskusních platforem Fóra Rodičů navrhujeme:

1) Nastavit jednoznačně dobrovolnost školní docházky prezenční formou. Umožnit rodičům, kteří k tomu mají důvod, zůstat s dětmi v režimu distančního vzdělávání do konce školního roku. Důvody rodičů jsou zdravotní rizika pandemie v rodinách se zdravotně oslabenými členy domácnosti, obavy z testování, roušek a dalších režimových opatření školy, které považují za zátěž nebo riziko pro děti. Doporučení MŠMT omlouvat tyto děti jako nemocné není dostatečné řešení, pro možnost zůstat v distanční výuce by měl být jasný a jednoduchý postup. Školy by měly dostat podporu v tom, aby mohly zajistit co největší výukovou podporu na dálku i těmto dětem, co budou nadále v distanční výuce.

2) Omezit dohánění výuky a vystavení dětí stresu z podávání školních výkonů, zabránit nadměrnému testování a hodnocení znalostí. Důležité je podpořit děti v učení, v psychické pohodě, ve vztazích s ostatními dětmi. Cestou k tomu je například zrušení známek do konce školního roku a zrušení známek na vysvědčení. Vysvědčení může být podporující zpětnou vazbou žákovi, co se mu daří a v jakých oblastech se má rozvíjet a jak. Navrhujeme také zrušení státních maturitních testů a ponechání školní části maturity flexibilní dle možností škol. Do diskuse o formě hodnocení na vysvědčení, a i po podobě školní maturity na úrovni školy zapojit školské rady, kde jsou zástupci učitelů, zřizovatele i žáků a rodičů. 

3) Uspořádat setkání MŠMT s rodičovskými a studentskými organizacemi, a nastavit trvalou komunikaci všech opatření na úrovni mateřských, základních a středních škol s těmito zástupci rodičů a studentů. Rodiče mají stále mnoho obav kolem testování dětí, zda bude dostatečně bezpečné, citlivě a profesionálně organizačně zajištěné, respektující k dětem a rodičům, bez zátěže a stresu pro děti. Tyto otázky by se měly dopředu řešit se zástupci rodičovských organizací, jejich připomínky by mohly pomoci lepšímu průběhu provozu škol, který by pak vyhovoval většině rodičů. Takto nastavená komunikace může být prevenci mnoha konfliktům, které na školách kvůli nejasnostem mohou v této situaci vznikat. 

Zpět na seznam aktualit