Učitelé stávkují za kvalitu výuky

Kategorie Důležité, Iniciativy, Vyjádření, napsal Forum Rodičů
Podporujeme jednodenní stávku učitelů 27.11. z důvodu zachování kvality výuky. Plánovaná změna metodiky financování škol povede například ke...

Jak naše veřejné ZŠ reflektují doporučení používat na vysvědčení slovní hodnocení?

Kategorie Důležité, Ostatní, napsal Pavel Lorenc
Využíváme současné příležitosti ke změně? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve shodě s Českou školní inspekcí (ČŠI) ...

Fórum Rodičů: 3 návrhy ke klidnému dokončení školního roku

Kategorie Důležité, Ostatní, napsal Pavel Lorenc
Na základě dialogu mezi rodiči školních dětí v rámci diskusních platforem Fóra Rodičů navrhujeme: 1) Nastavit jednoznačně dobrovolnost školn...

Vyjádření Fóra rodičů k plánovanému přechodu škol na distanční výuku

Kategorie Fórum, napsal Pavel Lorenc
Fórum Rodičů už od počátku školního roku upozorňuje na potřebu rozvoje hybridní výuky, snížení tlaku na výkon dětí, vycházení vstříc rodinám...

PÁTEK ZA ŠKOLU ... HYBRIDNÍ

Kategorie Ostatní, napsal Pavel Lorenc
Fórum Rodičů od začátku školního roku 2020/2021 pravidelně pořádá "Pátky za školu ..." , které mají upozornit na to, že kvalitní online výuk...

Komentář k metodice MŠMT pro distanční vzdělávání

Kategorie Důležité, Vyjádření, napsal Pavel Lorenc
Vítáme snahu o zlepšení kvality distanční výuky prostřednictvím nové metodiky MŠMT (zde), a část doporučení může pomoci dětem a rodičům v tě

Stanovisko Fóra Rodičů k situaci škol v Praze ke dni 21. září

Kategorie Vyjádření, napsal Pavel Lorenc
Na základě mnoha reakcí od rodičů předpokládáme, že část rodičů dětí ve školním věku v Praze přestává posílat svoje děti do š