Podporujeme jednodenní stávku učitelů 27.11. z důvodu zachování kvality výuky. Plánovaná změna metodiky financování škol povede například ke snížení počtu hodin pro dělenou výuku dětí. Školské odbory poslali Fóru rodičů dopis, ve kterém všem rodičům vysvětlují důvody pro vyhlášení stávky.

Citace z dopisu rodičům: "Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování."

Celý dopis naleznete zde 

Můžete oslovit učitele ve škole vašich dětí a prodiskutovat s nimi jejich pohled na plánované snižování financování škol. Uvítáme vaše podněty a komentáře k řešení situace, které budeme komunikovat dále v dialogu se zástupci vlády a státní správy.

Sdílíme také užitečnou mapu stávkujících škol, kterou vytvořila Učitelská platforma, viz zde

Zpět na seznam aktualit